DEKLARACIJA O NAJBOLJEM INTERESU DJETETA

 

Peticijom „Zaštitimo djecu od homo-posvajanja“ od Hrvatskog sabora zahtijeva se i donošenje Deklaracije o najboljem interesu djeteta.

 

HRVATSKI SABOR
Pozivajući se na:

 

 • Članak 62. Ustava Republike Hrvatske koji određuje:

„Obitelj je pod osobitom zaštitom države. Brak je životna zajednica žene i muškarca. Brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom.“

 • Članak 63. Ustava Republike Hrvatske koji određuje:

„Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji.“

 • Članak 5. st. 1. Obiteljskog zakona koji određuje:

„Sudovi i javnopravna tijela koja vode postupke u kojima se izravno ili neizravno odlučuje o pravima djeteta moraju ponajprije štititi prava djeteta i njegovu dobrobit.“

 • Članak 180. st. 3 Obiteljskog zakona koji određuje:

„Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.“

 • Članak 185. Obiteljskog zakona koji određuje:

„Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.“

 • Članak 9. Zakona o udomiteljstvu koji određuje:

„Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža uslugu smještaja, na čije ime se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva i upisan je u Registar udomitelja. Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.“

 • Članak 10. Zakona o suzbijanju diskriminacije koji određuje:

„Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne smatra se diskriminacijom stavljanje u nepovoljniji položaj u sljedećim slučajevima:

kod stavljanja u nepovoljniji položaj pri uređivanju prava i obveza uređenih Obiteljskim zakonom, a osobito u svrhu legitimne zaštite prava i dobrobiti djece, zaštite javnog morala i pogodovanja braku, pri čemu upotrijebljena sredstva moraju biti primjerena i nužna.“

Imajući u vidu da je:
 • referendumom o ustavnoj definiciji braka 65,87% onih koji su pristupili glasalo za to da u Ustav Republike Hrvatske uđe definicija braka kao zajednica života muškarca i žene
 • Republika Hrvatska zemlja koja baštini kršćansku kulturu i tradiciju

Na temelju članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine broj 81/2013., 113/2016., 69/2017., 29/2018., 53/2020., 119/2020. i 123/2020.) Hrvatski sabor donosi sljedeću:

 

DEKLARACIJU

O NAJBOLJEM INTERESU DJETETA

 

 1. U svim fazama postupaka udomljavanja ili posvojenja ili bilo koji drugih postupaka u kojima se odlučuje o pravima djeteta, primarno načelo prilikom odlučivanja jest načelo najboljeg interesa djeteta.
 2. Najbolji interes djeteta podrazumijeva omogućavanje djetetu da živi u zajednici u kojoj može ostvariti pravo na oba roditelja – i oca i majku.
 1. Osobe koje žive u životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu sukladno važećim propisima na dan donošenja ove deklaracije nemaju pravo na udomljavanje ili posvojenje djece.
 2. Hrvatski sabor očekuje od svih nadležnih tijela Republike Hrvatske da se prilikom vođenja postupaka kojim se odlučuje o pravima djeteta učini sve što je sukladno pozitivnim propisima moguće kako bi se djetetu omogućio život u zajednici koja u najvećoj mogućoj mjeri oponaša prirodnu zajednicu, odnosno u kojoj će ostvariti pravo na oba roditelja – oca i majku.

 

DEKLARACIJA O NAJBOLJEM INTERESU DJETETA

 

Peticijom „Zaštitimo djecu od homo-posvajanja“ od Hrvatskog sabora zahtijeva se i donošenje Deklaracije o najboljem interesu djeteta.

 

HRVATSKI SABOR
Pozivajući se na:

 

 • Članak 62. Ustava Republike Hrvatske koji određuje:

„Obitelj je pod osobitom zaštitom države. Brak je životna zajednica žene i muškarca. Brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom.“

 • Članak 63. Ustava Republike Hrvatske koji određuje:

„Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji.“

 • Članak 5. st. 1. Obiteljskog zakona koji određuje:

„Sudovi i javnopravna tijela koja vode postupke u kojima se izravno ili neizravno odlučuje o pravima djeteta moraju ponajprije štititi prava djeteta i njegovu dobrobit.“

 • Članak 180. st. 3 Obiteljskog zakona koji određuje:

„Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta.“

 • Članak 185. Obiteljskog zakona koji određuje:

„Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni, odnosno izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog, odnosno izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.“

 • Članak 9. Zakona o udomiteljstvu koji određuje:

„Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža uslugu smještaja, na čije ime se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva i upisan je u Registar udomitelja. Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.“

 • Članak 10. Zakona o suzbijanju diskriminacije koji određuje:

„Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne smatra se diskriminacijom stavljanje u nepovoljniji položaj u sljedećim slučajevima:

kod stavljanja u nepovoljniji položaj pri uređivanju prava i obveza uređenih Obiteljskim zakonom, a osobito u svrhu legitimne zaštite prava i dobrobiti djece, zaštite javnog morala i pogodovanja braku, pri čemu upotrijebljena sredstva moraju biti primjerena i nužna.“

Imajući u vidu da je:
 • referendumom o ustavnoj definiciji braka 65,87% onih koji su pristupili glasalo za to da u Ustav Republike Hrvatske uđe definicija braka kao zajednica života muškarca i žene
 • Republika Hrvatska zemlja koja baštini kršćansku kulturu i tradiciju

Na temelju članka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine broj 81/2013., 113/2016., 69/2017., 29/2018., 53/2020., 119/2020. i 123/2020.) Hrvatski sabor donosi sljedeću:

 

DEKLARACIJU

O NAJBOLJEM INTERESU DJETETA

 

 1. U svim fazama postupaka udomljavanja ili posvojenja ili bilo koji drugih postupaka u kojima se odlučuje o pravima djeteta, primarno načelo prilikom odlučivanja jest načelo najboljeg interesa djeteta.
 2. Najbolji interes djeteta podrazumijeva omogućavanje djetetu da živi u zajednici u kojoj može ostvariti pravo na oba roditelja – i oca i majku.
 1. Osobe koje žive u životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu sukladno važećim propisima na dan donošenja ove deklaracije nemaju pravo na udomljavanje ili posvojenje djece.
 2. Hrvatski sabor očekuje od svih nadležnih tijela Republike Hrvatske da se prilikom vođenja postupaka kojim se odlučuje o pravima djeteta učini sve što je sukladno pozitivnim propisima moguće kako bi se djetetu omogućio život u zajednici koja u najvećoj mogućoj mjeri oponaša prirodnu zajednicu, odnosno u kojoj će ostvariti pravo na oba roditelja – oca i majku.

 

hrCroatian